Mức Giá

Bạn chỉ cần xây dựng duy nhất một hoạt động rút thăm? Chúng tôi cung cấp tín dụng đặc biệt 1-lần với giá $39 USD, các giới hạn và tính năng giống với gói Cơ Bản.

Gói miễn phí thì sẵn có nếu bạn chọn ra những người dành chiến thắng với mục đích cá nhân hoặc kiểm thử (giới hạn 100 lượt đăng ký mỗi hoạt động rút thăm).

Chúng tôi thích các tổ chức phi lợi nhuận – nếu bạn đang làm việc vì nghĩa cử tốt đẹp, các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng RandomPicker miễn phí với những giới hạn cao hơn. Đăng ký tại đây.

Chúng tôi đề xuất một trong số các gói hàng năm nếu bạn cần xây dựng nhiều hoạt động rút thăm:

.

Hãy sử dụng thẻ tín dụng của bạn hoặc PayPal để thanh toán cho RandomPicker.  
Các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ ở địa phương của bạn sẽ được tự động chuyển đổi. 

Bắt đầu như thế nào?
Tạo tài khoản của. bạn tại đây. Quá trình đăng ký miễn phí. Bạn có thể thử RandomPicker bằng cách xây dựng những hoạt động rút thăm thử nghiệm. bạn cần phải mua một gói hoặc tín dụng trước khi thực hiện rút thăm thực tế.

Có bao nhiêu hoạt động rút thăm tôi có thể xây dựng với khoảng tín dụng $39 USD?
Chỉ một hoạt động duy nhất. Khoảng thanh toán $39 USD không phải là gói theo năm, nhưng là một tín dụng cho một hoạt động rút thăm duy nhất. Chúng tôi đề xuất bạn mua gói Cơ Bản, Tiêu Chuẩn hoặc Cao Cấp nếu bạn có kế hoạch xây dựng nhiều hơn hai hoạt động rút thăm mỗi năm.

I do not own a Paypal account
You do not need to own a PayPal account. Just select the option “Pay with my credit or debit card” in the PaylPal page and enter you card number. Address, email or phone number may also be requested depending on your country.

Can I send money using a bank transfer?
If you don’t have access to a credit card you can make payment using a bank transfer. We must receive your payment before upgrading your account. We can only accept payments on yearly plans Standard and Advanced for bank transfer. Please contact us for payment instructions.

What currencies are accepted?
PayPal provides payments in almost all currencies – the price in USD or EUR is usually converted into your local currency, only a few currencies are excluded. USD and EUR payments are available for bank tranfers.

I need a tax document for the payment
You can download the invoice/tax document in your Account History after the payment is processed.

Chính sách hoàn tiền của bạn là gì
Mục tiêu của chúng tôi là luôn có được nhiều người dùng hài lòng. Nếu bạn không hài lòng, hãy gửi cho chúng tôi một email và chúng tôi sẽ hoàn tiền khoản thanh toán của bạn ngay lập tức.